De patiënt als sturende kracht – RVZ over gezondheid 2.0

De discussie was zo vormgegeven dat de helft van de ongeveer 25 aanwezigen “voor” een stelling moesten zijn, en de andere helft “tegen”. Dit leidde tot interessante uitkomsten. met name omdat je zo gedwongen word om je in te leven in meerdere meningen.

Belangrijk onderdeel in het advies is de zogenaamde “Countervailing power” van de zorgconsument. “Countervailing” betekent letterlijk “compenserend”. Hoe kan web2.0 bijdragen aan een verbetering van de positie en relatie van een patient zorgconsument ten opzichte van overheid, zorgverzekeraar en medisch professional. Met name door het stimuleren van een structurele inbreng van de ervaringsdeskundigheid van zorggebruikers op de zorgverlening.

diagnose

Dr. Google

Een leuke discussie was of gezondheid 2.0 de kenniskloof kan helpen verminderen.

Er is logischerwijs een kenniskloof (zie bovenstaande afbeelding) tussen een doorsnee pati

Posted in Artikelen