DING DING DI… Rechtspraak.nl nieuwe homepage

Humor komt uit Amersfoort. Evert Kwok !!

DING-DING-DI…  [kort geding 🙂 ]
De nieuwe homepage van Rechtspraak.nl is live! Leuk om daar het design voor gedaan te hebben in het team content van Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR).

Supergoed teamwerk met onze product-owner Kasper Veen en kanaalmanager Astrid van Pluuren. En natuurlijk alle andere stakeholders en bouwers: bedankt!!!

Aanpak

Als Capgemini consultant was ik door het team content van LDCR gevraagd om webanalyse te doen, met focus op het doormeten van de gebruiksvriendelijkheid. Al snel merkte ik dat de homepage van de in november 2015 volledig vernieuwde website onvoldoende functioneerde. De website heeft namelijk een brede doelgroep; van minder ervaren burger tot zeer ervaren jurist, van mensen die zich oriënteren op kleine taken die ze zelf kunnen doen bij de rechtbank tot mensen die complexe zaken op de voet volgen. Niet iedere doelgroep kon zijn of haar weg vinden op de oude website.

De pijnpunten van het ontwerp uit 2015

De homepage was in 2015 de opvolger van een startpagina.nl – achtige pagina met tientallen linkjes. Veel mensen waren blij met deze vooruitgang. De pagina was voorzien van sfeer (een bewegende blurry video) , een stukje missie (wat is rechtspraak) en enkele toptaken en een nieuwsbericht. En veel korter; de pagina paste precies op 1 scherm.

Het concept “past op 1 scherm” bestaat niet meer. Van groot tot klein scherm kun je beter aanpassen naar de gebruiker. Bovendien is scrollen geen probleem voor de meeste gebruikers. Boven de “vouw” (die dus niet bestaat) kun je uiteraard wel beter thuis geven op de ongedurige gebruiker die enkel de toptaken nodig heeft.

Mensen die de website gebruikten vonden op de oude site hun weg niet naar de informatie die ze voor hun situatie nodig hadden. Zij gebruikten uitvoerig de navigatie “zo werkt het recht” om hun situatie daar in te herkennen (en dat stond vervolgens ergens anders). Er werd veel gezocht in de zoekbalk. Dat laatste is een signaal dat mensen hun situatie of vraag niet herkennen in het menu en op de pagina.

Om een goed resultaat te bereiken combineerden we de communicatiestrategie (waarbij de nadruk op de burgerbevolking ligt in plaats van de professionele gebruikers) met UX. Daarbij zag ik kans voor een adaptieve aanpak. Na een grondige analyse met hulpmiddelen zoals Positioning (Lotus Blossom brainstorm) en een jaarplan workshop (SWOT-analyse en trendanalyse), startte ik met het toepassen van een klein UX experiment: het ontwerpen van de homepage. De homepage is namelijk relatief eenvoudig te herontwerpen zonder de hulp van al te veel technici en ontwerpers. Het senior management steunde dit plan.

Gebruikelijk is om bij het ontwerpen van een homepage te kijken naar persona’s en hun theoretische gedragingen. Mijn strategie was echter om naar echte eindgebruikers te kijken. Dit deed ik door het gedrag zoals zoeken, navigeren en daadwerkelijk bezoeken van (sub)pagina’s te meten en te analyseren. Met een kwalitatieve usability-test met echte mensen hebben we dit herhaald. Fouten in de homepage (algemene taken waren niet duidelijk, onduidelijkheden in de navigatie en de begrijpbaarheid van de informatie kon beter) werden hierdoor snel gevonden.

Door het organiseren van brainstorms en rapid prototype sessies met interne stakeholders zoals juridische, organisatorische, redactionele en marketing medewerkers, verzamelde ik meningen van al deze deskundigen.

Via low-fidelity en later high-fidelity clickable demo’s werd het nieuwe homepage ontwerp verfijnd middels testen op echte gebruikers. De homepage is opgezet in ‘stroken’. Een van de voordelen van deze aanpak is dat bepaalde ‘stroken’ vervangen kunnen worden door persoonlijker, relevante, informatie. Dit wordt op korte termijn mogelijk gemaakt met slimme software, namelijk de tagmanager van Piwik Pro. Het regelen van deze software is een project dat we tegelijkertijd met het vernieuwen van de website hebben opgepakt; de overgang van het statistiekenpakket Webtrends naar het open source analyse en profileringspakket Piwik-Pro.

mobiele versie

mobiele versie

Verder zijn de vertrouwensfactoren (beeld in de header, stukje tekst over rechtspraak) subtieler geworden, zonder in duidelijkheid af te doen ten opzichte van de vorige versie. Daarnaast is de menu structuur aangepast, is er meer focus op “uw situatie” en is onderin ruimte voor secundaire informatie.

 

Nadat dit ontwerp zeer succesvol werd ontvangen door echte gebruikers, was het tijd om op te schalen en het realisatieteam aan te haken.  Samen met de content-teamleiders introduceerden we SCRUM bij team content. Hiermee konden we ons flexibeler en beter aan de IT-cadans aanpassen. Er werden nieuwe teams gevormd met DEV, OPS en UX.

En nu verder…

Mijn opdracht is met een eerder redesign van uitspraken.rechtspraak.nl en deze homepage nu afgelopen.

In het team content is daarvoor Steven Slings, een consultant van Netprofiler aangetrokken om de behaviorial targeting verder in te richten met Piwik Pro om zo nog beter aan te sluiten op de behoeften van het brede spectrum aan eindgebruikers.

Mijn collega van Capgemini, Bjorn Gulpen, is zojuist begonnen in het UX team van Spir-IT, de IT dienstverlener van Rechtspraak, en gaat verder met het adaptief optimaliseren van de UX.

Nieuwsbericht Raad voor de Rechtspraak: (bron)

Den Haag, 30 maart 2017
De homepage van rechtspraak.nl is vernieuwd. Met behulp van gebruikerstests is het uiterlijk van de site verbeterd zodat informatie sneller vindbaar is. Zo kunnen rechtszoekenden nu snel naar drukbezochte onderdelen van de site, bijvoorbeeld daar waar informatie over gezag, bewind of schuldsanering staat. Ook is informatie rondom de modernisering van rechtspraak snel te vinden.

Bezoeker centraal

Het nieuwe uiterlijk is een voorbeeld van de doorontwikkeling van de website. Hiervoor wordt voortdurend gekeken hoe bezoekers de site ervaren en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Rechtspraak.nl wordt door uiteenlopende groepen gebruikers geraadpleegd: professionals zoals advocaten en andere juridische beroepsgroepen, maar ook rechtzoekenden, wetenschappers, studenten en journalisten. Nu krijgt iedereen dezelfde site te zien, terwijl hun behoeften (kunnen) verschillen. In de toekomst wil de Rechtspraak daarom meer en meer naar een website toe die zich aanpast aan de gebruiker, zodat die sneller vindt wat hij zoekt.

Vragen

Het Rechtspraak Servicecentrum (RSC) is bereikbaar om eventuele vragen over de nieuwe homepage te beantwoorden.
Posted in Portfolio, Projecten, Weblog
One comment on “DING DING DI… Rechtspraak.nl nieuwe homepage
  1. Mooi blog Marnix! Ik heb gisteren een korte analyse gedaan van het bezoek aan de homepage voor en na de livegang, en ook al hebben we nog niet heel veel cijfers (en tools 🙂 om heel diep te gaan, het lijkt erop dat de nieuwe homepage een stuk beter werkt. Aantal bezoeken en bezoeksduur is wat omhoog gegaan, maar dat zegt wellicht nog niet zoveel. Wat wel veel zegt, is dat het bouncepercentage met 5% is gedaald. Meer mensen klikken dus door na het bekijken van de homepage. Ook is het aantal exits vanaf de homepage minder gestegen dan het aantal bezoeken, dus relatief minder mensen verlaten de site vanaf de homepage. Mooie resultaten dus! Nu nog periodiek monitoren of deze cijfers zo mooi blijven, maar die taak ligt bij mij 🙂