BRAS Score

BRAS Score
beeld: https://www.pexels.com/photo/man-wearing-black-and-white-stripe-shirt-looking-at-white-printer-papers-on-the-wall-212286/

@wilmakaptein wees me laatst op het BRASS model, o.a. uitgelegd op het blog van growthtribe.io

Uiteraard is het binnenhalen van een BRAS sowieso garantie voor een goede score 😛 , maar het model is een leuke variant op de prioriteringsmethodes in Design Thinking.

Design Thinking is het proces om van probleem tot oplossing te komen via het onderstaande “Double Diamond” model. In een goede design sprint sta je 9 slechte ideeën toe om tot dat ene goede idee te komen. Maar in de fase voor prototyping is het nuttig om in de veelheid van ideeën te prioriteren welke ideeën je wilt prototypen.

beeld: https://www.dst.nl/experience-designproces/double-diamond/

Ease Impact is uiteraard een goede prioriteringsmethode, net zoals het PIE framework. Beide komen terug in mijn training Customer Journey Design. Maar deze BRASS methode zet ik daar graag bij!

Want naast haalbaarheid en wow-factor, kijkt het ook naar schaalbaarheid. Een goed idee is een brilliant idee als het schaalbaar is. Deze methode kijkt op vier factoren welk van je vele ideeën de meeste waarde heeft.

Zoek je een facilitator voor jouw designsprint, of zoek je naar een trainer die jouw mensen opleid in de nieuwe wereld, waar ontwerp, design en innovatie geen afdeling, maar een mindset is? Call me. Voor de BRAS Score.