#ONBEKEND

#ONBEKEND


Ik plak een poster op. Een letterpressed statement als #notetoself.
Dit is de opbrengst van een serie deep-monstering workshops van Yasser Ballemans, Eva den Heijer en Hannie van den Bergh. Het bemonstert de kracht van innovatie: Koester het onbekende en maak ‘t onbekender.
Maar… waar is het monster? En… Wat zit erachter ? Letterlijk er achter?
Hier bij de Utrechtse Dom? Achter de Dom?

FrançoisVillon
Zie het standbeeld. Cadeautje! Cadeautje van de baksteenindustrie. Het stelt de 15e eeuwse dichter en boefje François Villon voor.
Het beeld dat Marius van Beek in opdracht van de Vereniging Nederlandse Baksteenindustrieën maakte in de jaren 60 voor Lustrum van het Utrechtse Corps op een mooi plein, is achter de Dom beland.
François dichtte over de weemoed van het onbekende

Mais où sont les neiges d’antan? *
– Maar waar is de sneeuw van weleer?

Innovatie
Meanderend langs een aanleiding, drijfveer en fascinatie onderzoek ik innovatiekracht in de Master Crossover Creativity (MCC) aan de HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht). Het onderzoek richt zich op omgevingen waar protocol en richtlijn leidend lijken. Ik onderzoek dat bij mijn eigen studenten verpleegkunde aan de CHE. Als User Experience en Design Thinking docent en specialist verschuift mijn achtergrond hiermee naar innovatiebegeleiding.

Werkende principes
Ik heb ontdekt niet-cognitieve methoden kunnen helpen uitzoomen. Je ziet dan soms cadeautjes. Uitzoomen door soms de oorzaak of de oplossing nog even onbekend te laten.

O!
ONBEKEND

*François Villon (Parijs (?), 1431 – in of na 1463) was een Franse dichter, dief en landloper. https://lnkd.in/eHe5Reg5 / https://lnkd.in/eamhC_cP
____
Geïnspireerd op de bewegende gedichten van Tonnus Oosterhoff tonnusoosterhoff.nl