Arjan Lubach fileert disruptief Aaierbunp

Arjan Lubach fileert disruptief Aaierbunp

UX en strategie. Mooie combinatie. Het hebben van een klantgerichte visie, een disruptieve aanpak. Airbnb is HET voorbeeld. Totdat blijkt dat focus op de eindgebruiker alleen helaas erg kortzichtig blijkt. En een kortzichtig bedrijf houdt het nooit lang uit.

Is het nog te laat? Nee, maar dan moet AirBnB wel iets doen: Data delen.

Of weer terug naar haar concept: een logeerbedje verhuren. Incidenteel.  En actief overlast te lijf gaan van huisjesmelkers.Dat kost enige beurswaarde. Dat wel.

UX and strategy. Nice combination. Having a customer focused vision, a disruptive approach. Airbnb is THE example. Until… the focus on the end user only appears very short-sighted. And a short-sighted business never lives happily ever after..

Is it too late? No, but Airbnb has to do something: Give data.

Or it must return to its concept: renting out a spare bed. Incidental. And actively tackle nuisance caused by unscrupulous landlords.

That takes some market value. Though.