www.wzuveluwe.nl gerealiseerd

Website van Woonzorg Unie Veluwe

Samen met Gerard Davelaar ben ik gevraagd om mee te denken over de online communicatie van Woonzorg Unie Veluwe, een protestants christelijke instelling op de Veluwe die op verschillende locaties woonzorg, thuiszorg en begeleiding biedt aan met name ouderen.

Via een missie en visietraject, een concept, een interaction-model , een content-plan en een grafisch design ben ik uiteindelijk tot een WordPress realisatie gekomen.

Veel aandacht in de content en wireframes is uitgegaan naar de persona’s familielid,  bezoeker, bewoner, vrijwilliger, sollicitant en bewoner-in-spe.

Check http://www.wzuveluwe.nl