Flashmobs: meer succesvoorbeelden?

flashmobRecent zijn de flashmobs weer in de aandacht. Een flashmob is een (grote) groep mensen die plotseling op een
openbare plek samenkomt, iets ongebruikelijks doet en daarna weer snel
uiteenvalt. (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Flashmob). Ideaal voor het cre

Posted in Projecten