Apple mail niet outlook proof


De nieuwe Apple mail (ingebakken in Leopard mac OSX) is niet Outlook 2007 proof… De kekke mailsjabloontjes waar je eenvoudig zelf foto’s in kan slepen werken deels met achtergrondafbeeldingen onder de tekst. Het feit dat (f)Outlook 2007 geen achtergrondafbeeldingen pruimt is natuurlijk ok belachelijk, maar het is ook tekenend voor de autonomie van Apple dat het daar geen rekening mee houdt…

Posted in Artikelen