Internationalisation

Als
onderdeel van de voortschrijdende internationalisering en
globalisering zal ik van nu af aan proberen de artikelen op dit
weblog wat inzichtelijker maken voor mijn Engelstalige lezers door ze
tweetalig te maken, of tenminste een tweetalige samenvatting te
geven. Om het onderscheid te maken zal ik zoveel mogelijk cursieve
tekst gebruiken voor mijn Engelstalige content. Edoch… Ik ben gen
vertaler, reageer en vergeef me op voorhand als ik de Engelse plank
volledig mis sla.

As part of the ongoing internationalisation
and globalisation I ‘ll try to make my posts on this weblog more
transparent for my English-reading guests. From now on I ‘ll try to
make my entries bilingual, or at least summarize it bilingually. To
make the difference, I’ll try to use italics for my English entries.
I am not a translator though, please forgive my translational
misfits, or comment if you like.

Posted in Prive