www.tweehoofdredacteurengezocht.nl

www.tweehoofdredacteurengezocht.nl


bdu logo

u

itgever BDU zoekt twee hoofdredacteuren, maar ook een online omgeving om dit te melden. De vormgeving van www.tweehoofdredacteurengezocht.nl heb ik voor skopamedia gebaseerd op de URL die in kranten en tijdschriften zal worden afgedrukt. Een frisse site voor een vernieuwende BDU!

Posted in Portfolio