Month: November 2014

Catsburg Consultancy

Marije Catsburg is na jarenlange ervaring in de materiële controle aan de kant van de zorgverzekeraar per 1 november 2014 gestart met Catsburg Consultancy. Ben jij zorgaanbieder? Heb je behoefte aan advies en ondersteuning om je instelling “controle-proof” te maken?

Posted in Projecten