Month: March 2012

Onderwijs2.0 of 3.0

Onderwijs De wereld verandert misschien nog nooit zo hard als door de komst van internet. Internet democratiseert en slecht grenzen van landen, culturen en machtsverhoudingen. Maar ook Onderwijs verandert. Kinderen veranderen. Kinderen worden mondiger en eerder mentaal volwassen. Hoe speelt

Posted in Artikelen, Weblog

Ik wens je een fijne downtime

Hosting is een vak. Eigenlijk moet je dat als bedrijf er niet zelf bij willen doen. Je moet aan zoveel denken… Dubbele stroomtoevoer, dubbele uplink naar de internetbackbone, zo mogelijk in cloud-configuratie op twee fysieke locaties.. etc etc. Maar ja,

Posted in Projecten, Weblog Tagged with: ,

www.wzuveluwe.nl gerealiseerd

Samen met Gerard Davelaar ben ik gevraagd om mee te denken over de online communicatie van Woonzorg Unie Veluwe, een protestants christelijke instelling op de Veluwe die op verschillende locaties woonzorg, thuiszorg en begeleiding biedt aan met name ouderen. Via

Posted in Projecten

Pivot to WordPress

Ik maak regelmatig nieuwe websites voor anderen, maar mijn eigen website stamde nog uit het jaar ’06.  Toen schreef je website nog met een lange w. Als je echt in de voorhoede zat had je ook een blog. En gebruikte

Posted in Weblog